Cristin-prosjekt-ID: 631425
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631425
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Klimaendring, luftforurensning og bruddrisiko

prosjektleder

Haakon Eduard Meyer
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/461

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klimaendring, luftforurensning og bruddrisiko

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er for tiden et stort fokus på miljø og helse, men sammenhengen mellom miljøfaktorer og bruddrisiko har vært undersøkt i liten grad. I dette NFR-støttede prosjektet vil vi studere hvordan klimaendringer og luftforurensning påvirker bruddrisikoen. Vi vil kombinere data vedr. dag-til-dag værforhold, klimaendring, topografi og luftforurensning med bruddforekomst i et Geografisk Informasjonssystem (GIS). Dette vil gjøre oss i stand til å kvantifisere betydningen av disse miljøfaktorene på bruddrisiko over hele Norge. Vi vil bl.a. undersøke: • Har sesongvariasjonen i bruddrisiko forandret seg over tid og sammenfaller dette med klimaendringer? • Hvilke værforhold predikerer økt bruddrisiko? • Er det en sammenheng mellom økt luftforurensning og bruddrisiko, og har denne sammenhengen endret seg over tid? I data fra helseundersøkelser hos underutvalg vil vi undersøke sammenhengen med benmasse (osteoporose) og studere om andre faktorer som for eks røyking og vekt påvirker sammenhengen.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Haakon Eduard Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Kristin Holvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Christian Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Cecilie Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Tone Kristin Omsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5