Cristin-prosjekt-ID: 631435
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631435
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sjeldne genetiske varianter ved demenslidelser

prosjektleder

Ole A. Andreassen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/48

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2018 Slutt: 28. februar 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sjeldne genetiske varianter ved demenslidelser

Populærvitenskapelig sammendrag

Demens er en alvorlige lidelse som fører til hjelpeløshet hos pasienter, med følgende problemer for pårørende og belastning på samfunnet. Antall syke stiger med økende alder i befolkningen. På tross av intens forskning, er den patofysiologiske basis ikke fullt ut forstått. Hovedmålet er å identifisere den genetiske grunnlag av nevrodegenerative lidelser og undersøke hvordan en slik sårbarhet i form av sjeldne genvarianter er relatert til sykdomskarakteristika (klinisk, kognitiv og hjernen MRI fenotyper), og hvordan genetikk kan forutsi sykdomsstart og forløp. Prosjektet vil gi bygge på DemGene infrastruktur for genetisk demensforskning i Norge, og vil benytte sekvenseringsmetode for å oppdage sjeldne genetiske varianter og bruke moderne biostatistiske metoder. Vi vil innhente samtykke fra deltakere som blir rekruttert i det norske DemGene nettverk av hukommelsesklinikker og avdelinger

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ole A. Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Florian Krull

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Francesco Bettella

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Alexey Shadrin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lavinia Athanasiu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »