Cristin-prosjekt-ID: 631437
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631437
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

Betydning av karinvekst og mikromiljø ved brystkreft

prosjektleder

Tor Audun Klingen
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1102

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 28. mai 2018 Slutt: 28. mai 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydning av karinvekst og mikromiljø ved brystkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Patologisk avdeling ved sykehuset i Vestfold ønsker å utføre en retrospektiv studie på biologisk materiale fra brystkreftpasienter basert på vev i en diagnostisk biobank og journalinformasjon om pasientene. En tidligere lignende studie ble godkjent av REK (2010/552). I den studien deltok pasienter i brystkreft screeningprogrammet. Det ble plukket ut pasienter som fikk brystkreftdiagnose på screeningbesøk samt de som fikk brystkreft mellom to screeningbesøk (intervallcancer). Snittene ble undersøkt med immunfarging for å se etter tumorceller i blod- og lymfekar. Serien omfattet 282 kreftpasienter fra Vestfold i perioden 2004-2009. Det ble gitt fritak fra taushetsplikt for disse pasientene. Undersøkelsen viste at pasienter med spredning av tumorceller til blodkar, fikk tidligere tilbakefall av sykdom og kortere overlevelse enn de som ikke hadde spredning. Det ble ikke påvist når det gjaldt spredning av tumorceller til lymfekar. Prosjektet ønsker nå å utvide serien med arkiverte celleblokker fra 2009- 2014. Dette innebærer celleblokker og journalinformasjon fra ytterligere ca. 280 pasienter, og man. ønsker å teste en ny markør for en kohort på i alt 550 pasienter. To glykoproteiner og deres assosiasjon med elastiske fibre vil bli studert. Det skal innhentes journalopplysninger for overlevelsesanalyser og radiologiske størrelsesangivelser på svulster som er behandlet før operasjon (neoajuvant). Det ønskes også tilgang til opplysninger fra Kreftregisteret for å finne aktuelle deltagere i screeningen fra Vestfold i perioden 2009-2014. Det søkes om fritak fra taushetsplikt, dvs. ikke samtykke fra pasientene for å utvide serien med ytterligere pasienter fra to screening runder slik at det totalt blir omlag 550 pasienter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Audun Klingen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Elisabeth Wik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Pål Suhrke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Hans Aas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Anne Line Abrahamsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »