Cristin-prosjekt-ID: 631451
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631451
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mor og barn i innlandet

prosjektleder

Tor Arne Strand
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2410

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mor og barn i innlandet

Populærvitenskapelig sammendrag

I løpet av svangerskapet og i barnets første leveår er det tett kontakt mellom mor og barn og ulike deler av helsevesenet. Denne perioden gir et viktig grunnlag for barnets videre liv og kan by på helsemessige utfordringer for både mor og barn. Vi vil derfor gjennomføre en kohortstudie hvor vi følger gravide gjennom svangerskap og fødsel, og mor og barn gjennom det første leveåret. En sentral målsetning ved dette prosjektet er å beskrive kvaliteten av og utfordringer ved dagens svangerskapsomsorg. Adekvat ernæring er en viktig komponent av svangerskapsomsorgen og vi vil beskrive spesifikke ernæringsmessige utfordringer inkludert fedme, anemi, amming og mangel på enkelte mikronæringsstoffer. Vi vil involvere flere avdelinger ved Sykehuset Innlandet og helsestasjoner og etablere et system hvor informasjonen fra disse enhetene og jordmor/lege i løpet av svangerskapet blir samlet i en felles forskningsdatabank. Vi håper også på å kunne følge barna gjennom skolealder i fremtidige studier.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Arne Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Sigrun Henjum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Geir V. Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Mads Holten-Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Ole Jakob Nakling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »