Cristin-prosjekt-ID: 631452
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631452
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Spørreverktøy for opplevd tvang i psykisk helsetjeneste - Holmen

prosjektleder

Torleif Ruud
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Akershus universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/2574

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2011 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Spørreverktøy for opplevd tvang i psykisk helsetjeneste - Holmen

Populærvitenskapelig sammendrag

I dag finnes det ikke noe godt og enkelt måleverktøy for opplevd tvang som kan brukes i ulike behandlingssituasjoner og under gjennomføring av psykisk helsevern. Et slikt mål er viktig for å få vite mer om tvang i psykisk helsevern, og for å nå offentlige mål om reduksjon av tvang, herunder redusert opplevd tvang. Helsedirektoratet har finansiert utvikling av et slikt verktøy i form av et spørreskjema om opplevd tvang. Utkast til et slikt skjema er utarbeidet ved Ahus med grunnlag i faglitteratur, eksisterende pasienttilfredshetsmålinger, samt kunnskap om erfaringer med tvungent psykisk helsevern i Norge. Spørreskjemaet forsøker å operasjonalisere flere aspekter av opplevd tvang. Det skal prøves ut hos pasienter og brukere i ulike tjenestetyper i psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste i to runder. Dette for å sikre kunnskap om hva spørreskjemaet måler.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torleif Ruud

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 1 av 1