Cristin-prosjekt-ID: 631466
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631466
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kan lavt blodtrykk bedre hjertefunksjon hos pasienter med elektrisk ledningsforstyrrelse i hjertet?

prosjektleder

Helge Skulstad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1639

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 1. oktober 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kan lavt blodtrykk bedre hjertefunksjon hos pasienter med elektrisk ledningsforstyrrelse i hjertet?

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å undersøke om høyt blodtrykk er ugunstig for pasienter som har elektrisk ledningsforstyrrelse i hjertet, såkalt venstre grenblokk, og om å senke blodtrykket kan beskytte mot utvikling av hjertesvikt. Man vil undersøke dette i en intervensjonsstudie ved å inkludere to grupper; 25 pasienter med høyt blodtrykk og venstre grenblokk og 25 pasienter med høyt blodtrykk uten ledningsforstyrrelse. Alle pasientene rekrutteres ved kardiologisk poliklinikk på Oslo universitetssykehus. En rekke in- og eksklusjons kriterier er definert for å unngå å inkludere pasienter som kan få alvorlige bivirkninger. Blodtrykket blir kortvarig senket med inntak av nitroglyserin og hjertets pumpefunksjon blir målt med ekkokardiografi (ultralyd) før, under og etter inntak av nitroglyserin. I tillegg tas EKG. Pasientene vil deretter bli fulgt opp i 3 år med nye ekkokardiografiske undersøkelser for å ha et mål på om de eventuelt har fått hjertesvikt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helge Skulstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Otto A. Smiseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jonny Hisdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kari Melberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Petter Storsten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »