Cristin-prosjekt-ID: 631472
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631472
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Spastisitetsreduserende behandling og ledsagende tiltak til barn med cerebral parese i Norge

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1818

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Spastisitetsreduserende behandling og ledsagende tiltak til barn med cerebral parese i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Data fra Cerebral pareseregisteret viser store variasjoner i bruk av botulinumtoksin (BoNT-A) til barn med cerebral parese (CP) mellom behandlingsstedene i Norge. Det er ikke avklart hvor mye, hvor ofte, i hvilke muskler og i hvilke doser BoNTA bør gis til barn med CP. Videre er det ikke avklart hva som bør gis av ledsagende behandling/tiltak for best mulig behandlingseffekt. Det er per i dag heller ikke utarbeidet noen faglige nasjonale retningslinjer for spastisitetsreduserende behandling og ledsagende tiltak til barn med CP i Norge. Ved bruk av tilgjengelig data fra CP oppfølgingsprogrammet er målet mer kunnskap om behandling med BoNT-A samt ledsagende behandling og tiltak til barn med CP. Mer spesifikt ønsker vi å kartlegge hvilke muskler som behandles med BoNT-A injeksjoner, samt bruk av ortose, mottatt fysioterapi, fysisk aktivitet, ortopediske inngrep og annen spastisitetsreduserende behandling. Vi vil også undersøke grad av spastisitet og grad av registrert smerte.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Torstein Vik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Siri Merete Brændvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Reidun Birgitta Jahnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anne Elisabeth Ross Raftemo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5