Cristin-prosjekt-ID: 631475
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631475
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruk av adrenalin i føde-epidural-blandingen og fødselsmåte

prosjektleder

Vegard Dahl
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1253

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2018 Slutt: 1. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av adrenalin i føde-epidural-blandingen og fødselsmåte

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan forskjellige medisinblandinger som brukes til epidural smertelindring ved fødsel i Norge påvirker måten (vanlig vaginalt, ved hjelp av instrumenter eller ved keisersnitt) barnet blir født på, og spesifikt om tilsetning av adrenalin har en særlig påvirkning. Ved å forbinde data fra medisinsk fødselsregister med en spørreundersøkelse til forskjellige føde-institusjoner om hvilken medisinblanding de bruker, så håper vi å kunne besvare dette spørsmål. Design er en registerbasert kohorte-undersøkelse. Den helse- og samfunnsmessige nytten er potensielt stor, da mange fødeinstitusjoner idag bruker adrenalin i blandingen, men hvis det viser seg at vi kan unngå instrumentelle fødsler eller keisersnitt er dette en stor gevinst.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vegard Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Anne Eskild

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Jonas Lindstad Matri

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Felix Haidl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 4 av 4