Cristin-prosjekt-ID: 631477
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631477
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hvorfor oppsøker barn og unge med cerebral parese fastlegen?

prosjektleder

Kjersti Ramstad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1250

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2019 Slutt: 31. mars 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvorfor oppsøker barn og unge med cerebral parese fastlegen?

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet tilhører gruppen av prosjekter om cerebral parese (CP) ved OUS. Formålet er å studere om behandlingen utenfor sykehus kan bli bedre ved å undersøke om og hvorfor barn med CP oppsøker fastleger og spesielt om fastleger er involvert i behandling av smerter. Bakgrunnen er at helsetjenester til funksjonshemmede barn er dårlig koordinert og tre av fire barn med CP har smerter. Gjeldende oppfatning er at den høye smerteforekomsten ved CP kan minskes ved bedre helsetjenester. Prosjektet er en populasjonsbasert kohortestudie med utgangspunktet i barn som er registrert i CPRN/CPOP (Cerebral Parese Registeret i Norge/Cerebral Parese Oppfølgingsprogram). Vi vil hente data om årsak til kontakt med fastleger fra KUHR–databasen (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) for barn med og uten CP og sammenlikne disse. Sammenlikning med barn uten CP er nødvendig fordi alle barn går til lege og smerter er et vanlig symptom. Funnene vil veilede tiltak for behandling og samhandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Ramstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Terje Terjesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Selma M. Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Guro Lillemoen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Reidun Birgitta Jahnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »