Cristin-prosjekt-ID: 631487
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:48 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631487
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:48 Sist endret av: REK
Prosjekt

D6070C00005 - oleclumab med eller uten durvalumab i kombinasjon med kjemoterapi hos pasienter med metastatisk adenokarsinom i bukspyttkjertelkanalene

prosjektleder

Tormod Kyrre Guren
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1292

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. desember 2018 Slutt: 3. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

D6070C00005 - oleclumab med eller uten durvalumab i kombinasjon med kjemoterapi hos pasienter med metastatisk adenokarsinom i bukspyttkjertelkanalene

Populærvitenskapelig sammendrag

I denne fase Ib/II studien vil man evaluere sikkerhet, farmakokinetikk og klinisk aktivitet av oleclumab (MEDI9447) med eller uten durvalumab i kombinasjon med kjemoterapi hos pasienter med metastatisk kreft i bukspyttkjertelen (PDAC). Studien er en åpen multisenterstudie. I Part 1 av studien vil man eskalere dosen av oleclumab i kombinasjon med durvalumab og kjemoterapi (gemcitabine + nab-paclitaxel hos pasienter med 1L metastatisk PDAC) [kohorte A], og mFOLFOX (leucovorin, 5-fluoruracil og oxaliplatin til pasienter med 2L metastatisk PDAC) [kohorte B], for å finne anbefalt dose for hvert regime. Dosenivået for durvalumab og kjemoterapi vil være lik gjennom studien. Når den anbefalte dosen er identifisert, vil de neste pasientene inkluderes i Part 2 av studien hvor de vil inngå i 3 forskjellig grupper (A1, A2 og A3 i kohort A og B1, B2 og B3 i kohort B) med forskjellige kombinasjoner av studiemedisin og kjemoterapi i hver kohorte. De norske pasientene vil inngå i Part 2 av studien.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Kyrre Guren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1