Cristin-prosjekt-ID: 631498
Registrert av: REK Sist endret: 19. juni 2019, 13:48

Cristin-prosjekt-ID: 631498
Registrert av: REK Sist endret: 19. juni 2019, 13:48
Prosjekt

Virtuell mørketerapi ved mani

prosjektleder

Anders Lund
ved Helse Fonna HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Fonna HF

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/1668

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt
 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2011 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Virtuell mørketerapi ved mani

Populærvitenskapelig sammendrag

Flere studier viser at bipolare pasienter er døgnrytmefortyrret under affektive episoder. Vi vet fortsatt lite om sammenhengen mellom døgnrytmeforstyrrelser og affektive symptomer. Hovedklokken Nucleus suprachiasmaticus (SCN) sørger for rytmisitet og synkronisering av døgnrytmen. Lyseksponering på morgen og dagtid er det kraftigste synkroniserende stimulus til SCN. Nyere forskning viser at det i all hovesak er lys i det blå frekvensområdet som stimulerer SCN via en nyoppdaget retinal reseptor ipRGC. Blokkering av blått lys skaper et ” virtuelt mørke” for SCN. Dette oppnås ved bruk av briller med oransjefargede linser. En av lithiums effekter er forlengelse av periodisiteten til nevronene i SCN. Vi vil måle om blå-blokkerende briller bruktfra kl. 18-08 i en uke, i tillegg til ordinær behandling, gir signifikant større nedgang av maniske symptomer i forhold til kontrollgruppen som får placebo briller med klar linse. Utkommemål er Young Mania Rating Scale og Actiwatch Spectrum.

Tittel

Virtuell mørketerapi ved mani

Populærvitenskapelig sammendrag

Flere studier viser at bipolare pasienter er døgnrytmefortyrret under affektive episoder. Vi vet fortsatt lite om sammenhengen mellom døgnrytmeforstyrrelser og affektive symptomer. Hovedklokken Nucleus suprachiasmaticus (SCN) sørger for rytmisitet og synkronisering av døgnrytmen. Lyseksponering på morgen og dagtid er det kraftigste synkroniserende stimulus til SCN. Nyere forskning viser at det i all hovesak er lys i det blå frekvensområdet som stimulerer SCN via en nyoppdaget retinal reseptor ipRGC. Blokkering av blått lys skaper et ” virtuelt mørke” for SCN. Dette oppnås ved bruk av briller med oransjefargede linser. En av lithiums effekter er forlengelse av periodisiteten til nevronene i SCN. Vi vil måle om blå-blokkerende briller bruktfra kl. 18-08 i en uke, i tillegg til ordinær behandling, gir signifikant større nedgang av maniske symptomer i forhold til kontrollgruppen som får placebo briller med klar linse. Utkommemål er Young Mania Rating Scale og Actiwatch Spectrum.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anders Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Fonna HF

Tone Elise Gjøtterud Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for psykisk helsevern ved Helse Fonna HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon psykisk helsevern ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2