Cristin-prosjekt-ID: 631500
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631500
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utvikling og spredning av høygradig betalaktamresistens hos Haemophilus influenzae

prosjektleder

Dagfinn Skaare
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1558

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling og spredning av høygradig betalaktamresistens hos Haemophilus influenzae

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å gi ny kunnskap om mekanismer for utvikling og spredning av antibiotikaresistens hos bakterien Haemophilus influenzae, med vekt på å identifisere og karakterisere suksessfulle (virulente, resistente og utbredte) kloner. Dette vil gi grunnlag for utvikling av globale overvåkingssystemer og innovative strategier for forebygging og behandling av infeksjoner. Prosjektet består av to delstudier (se vedlegg). Kun delstudie 1 anses søknadspliktig til REK. Dette er en retrospektiv epidemiologisk og molekylærgenetisk studie basert på nedfrossede bakterieisolater med tilhørende helseopplysninger innsamlet som ledd i den ordinære helsetjenesten i perioden 2006-2018. Det vil bli utført helgenomsekvensering av bakterie-DNA for klonalitetsanalyse og kartlegging av resistens- og virulensmarkører, samt resistensbestemmelse med referansemetode. Data fra bakterielle analyser vil bli koblet til metadata og kliniske data for deskriptiv statistisk og epidemiologisk analyse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dagfinn Skaare

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Anita Bratfoss Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Dominique A Caugant

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Kristin Hegstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Arnfinn Sundsfjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »