Cristin-prosjekt-ID: 631508
Registrert av: REK Sist endret: 25. desember 2021, 13:49 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631508
Registrert av: REK Sist endret: 25. desember 2021, 13:49 Sist endret av: REK
Prosjekt

DIAbetes hos SørAsiater - DIASA 2: mekanismer for diabetesutvikling

prosjektleder

Kåre Inge Birkeland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1233

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DIAbetes hos SørAsiater - DIASA 2: mekanismer for diabetesutvikling

Populærvitenskapelig sammendrag

I DIASA 2 skal kvinner med sørasiatisk og nordisk opprinnelse som har forstyrrelser i sukkeromsetningen undersøkes og sammenlignes med hverandre og med kontroller fra Sør-Asia og Norden med normal sukkeromsetning. Målet er å kartlegge mekanismer som fører til diabetes og avdekke eventuelle etniske forskjeller i disse mekanismene. Ved å kjenne mekanismene for utvikling av diabetes vil det være lettere å tilpasse strategier for forebygging av diabetes og gi en mer skreddersydd behandling ved utviklet diabetes. Dette er en kvantitativ tverrsnittsstudie av kvinner fra Sør-Asia og Norden. Det er en del av et større forskningsprogram som har som mål å finne bedre metoder for å forebygge og behandle diabetes hos sørasiatiske innvandrere.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kåre Inge Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Heidi Beate Eggesbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Cyndia Jeyandra

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Christine Sommer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Elisabeth Qvigstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »