Cristin-prosjekt-ID: 631512
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631512
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sammenligning av kjeveortopediske fastlimte retensjonstråder

prosjektleder

Helen Pullisaar
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1655

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenligning av kjeveortopediske fastlimte retensjonstråder

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å sammenligne to typer tråder som brukes til å holde tennene i riktig stilling etter reguleringen. Den nye tråden er laget ved hjelp av dataassistert tegning og produksjon. Den nye og den vanlige tråden vil bli undersøkt med hensyn til stabilitet, overlevelsestid, bivirkninger, kostnadseffektivitet og pasienttilfredshet. Etter tannregulering/kjeveortopedi er det vanlig å feste tråder på baksiden av fortennene og binde fast i jeksler for å stabilisere resultatet. Dette er nødvendig, men har uønskede bivirkninger, kan oppleves ukomfortabelt og kan føre til løsning av andre tenner og brudd. Nå har det blitt utviklet en ny retensjonstråd (CAD/CAM) som bruker dataassistert tegning og produksjon. Prosjektet ønsker å sammenlikne disse nye trådene med de konvensjonelle og se på stabilitet, overlevelsestid, bivirkninger og pasienttilfredshet med 5 års oppfølgingstid. De skal også se på kostnadene mellom de to retensjonstrådene. Studien gjennomføres som en klinisk randomisert studie med 5 års oppfølgingstid hos personer med avsluttet tannregulering ved Avdeling for Kjeveortopedi, Universitetet i Oslo. Dette er et samarbeidsprosjekt med Århus Universitet, Danmark.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Helen Pullisaar

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Vaska Vandevska-Radunovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2