Cristin-prosjekt-ID: 631515
Registrert av: REK Sist endret: 16. oktober 2021, 08:42 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631515
Registrert av: REK Sist endret: 16. oktober 2021, 08:42 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av periacetabulær osteotomi versus systematisk styrketrening for pasienter med hoftedysplasi.

prosjektleder

Tone Tufte Bere
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1603

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 30. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av periacetabulær osteotomi versus systematisk styrketrening for pasienter med hoftedysplasi.

Populærvitenskapelig sammendrag

Periacetabulær osteotomi (PAO) er en kjent operativ behandling for å forebygge sekundær hofteartrose hos pasienter med betydelige hofteplager. Effekten av PAO på voksne pasienter med hoftedysplasi har foreløpig ikke blitt undersøkt i en randomisert kontrollert studie, og vi vet ikke om effekten er bedre enn systematisk styrketrening for denne pasientgruppen. Vi ønsker derfor å undersøke om PAO (inkludert postoperativ rehabilitering) er en mer effektiv behandling enn standardisert progressiv styrketrening for voksne pasienter med hoftedysplasi, som henvises fra primærhelsetjenesten for PAO. Dette er en multisenterstudie og et samarbeidsprosjekt med Århus universitetssykehus i Danmark. Studien er en randomisert kontrollert studie, hvor inkluderte pasienter (18-40 år) med radiologisk hoftedysplasi og kliniske symptomer blir randomisert til enten 1) PAO etterfulgt av standardisert postoperativ rehabilitering eller 2) veiledet progressiv styrketrening i 16 uker (testet i en pilotstudie).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Tufte Bere

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Nordsletten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jan Erik Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

May Arna Risberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4