Cristin-prosjekt-ID: 631520
Registrert av: REK Sist endret: 18. mars 2021 12:53

Cristin-prosjekt-ID: 631520
Registrert av: REK Sist endret: 18. mars 2021 12:53
Prosjekt

Moderat alkoholinntak og risikoen for koronar hjertesykdom

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2009/814

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2009 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Moderat alkoholinntak og risikoen for koronar hjertesykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom alkoholinntak og død. Et hovedspørsmål er om moderat alkoholbruk forebygger koronar hjertesykdom samt å undersøke mekanismen og hvilken betydning genene har. Befolkningsundersøkelsen CONOR skal kobles mot Dødsårsaksregisteret. Om lag 2500 personer skal inkluderes, 1000 døde av koronar hjertesykdom, 500 døde av kreft i tykktarm/endetarm og 1000 kontroller. DNA er samlet inn gjennom CONOR. CONOR er en samling helseopplysninger og blodprøver som skal danne grunnlag for forskning om sykdomsårsaker og gi opplysninger om helseforhold i den norske befolkningen og omfatter standardiserte helse- og eksponeringsdata og biologisk materiale fra ca. 200000 personer. CONOR er et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Datatilsynet har gitt Folkehelseinstituttet konsesjon til å behandle helseopplysningene i CONOR med hjemmel i helseregisterloven § 5 sammenholdt med personopplysningsloven §§ 33 og 34. Alle blodprøvene skal hentes fra HUNT som lagrer alt biologisk materiale fra CONOR. HUNT har en godkjent forskningsbiobank.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Aage Tverdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Jørgen Bramness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Jenny Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 4 av 4