Cristin-prosjekt-ID: 631526
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631526
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hvordan påvirke effekten av observasjonsresponser gjennom etablering av betingede forsterkere.

prosjektleder

Jørn Isaksen
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1301

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2018 Slutt: 15. november 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan påvirke effekten av observasjonsresponser gjennom etablering av betingede forsterkere.

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å undersøke om etablering av observasjonsresponser påvirker opplæring av felles oppmerksomhetsferdigheter hos barn innenfor autismespekteret. Observasjonsrespons beskrives som noe som skjer i forkant av en hendelse uten at det påvirker konsekvensen av det som skjer. For eksempel så vil det å sjekke ut om en person står vendt mot deg eller fra deg i forkant av å be om å få noe du har lyst på være en observasjonsrespons. Dersom observasjonsresponsen hos et barn er svak er det sannsynlig at man ikke er mottakelig for sosiale stimuli. Dette er et enkelt subjekt eksperimentelt design (N=1 design) der hver deltaker er sin egen kontroll. Subjektet eksponeres først for en betingelse (A) og deretter for en annen betingelse (B). Atferden under de ulike betingelsene måles og ses opp mot hverandre. Planen er å inkludere 3-4 deltakere, barn under 12 år, diagnostisert innenfor autismespekteret. Deltakerne rekrutteres fra Sykehuset Innlandet, avdeling for habilitering, Lillehammer. Barna sjekkes for en baseline måling av en rekke ferdigheter som man deretter trener på. Treningen blir gjennomført for hver atferd enkeltvis, og det blir undersøkt om trening på én atferd har overføringsverdi til andre typer adferd.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jørn Isaksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Per Holth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mari S. Lyftingsmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 3 av 3