Cristin-prosjekt-ID: 631534
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 631534
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Proteininntak hos pasienter med kolorektal- eller lungekreft under førstelinjebehandling med kjemoterapi, strålebehandling eller immunterapi når de får næringsdrikk med lavt volum som er energi og proteinrik.

prosjektleder

Stein Kaasa
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/436

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. april 2018 Slutt: 2. april 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Proteininntak hos pasienter med kolorektal- eller lungekreft under førstelinjebehandling med kjemoterapi, strålebehandling eller immunterapi når de får næringsdrikk med lavt volum som er energi og proteinrik.

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke næringsinntaket hos pasienter med kolorektal- og lunge kreft under standard behandling. I studien sammenliknes inntaket mellom de som får næringsdrikk med de som ikke får næringsdrikk.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Stein Kaasa

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Olav Dajani

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Turid Kolbjørnsgard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3