Cristin-prosjekt-ID: 631547
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2021, 10:39 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631547
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2021, 10:39 Sist endret av: REK
Prosjekt

Metabolomics, IVF og svangerskapsutfall

prosjektleder

Siri Eldevik Håberg
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1651

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Metabolomics, IVF og svangerskapsutfall

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er et delprosjekt i Den norske mor-barn undersøkelsen hvor formålet er å undersøke om kunstig befruktning (prøverør) har uheldige følger for mor og barn. Tidligere publiserte undersøkelser har indikert at det kan være en høyere risiko for utfall som svangerskapsforgiftning hos mor og misdannelser hos barnet ved kunstig befruktning. Det er planlagt å se på 750 svangerskap med prøverørsbefruktning og omtrent 10 250 svangerskap som ikke er et resultat av prøverørsbefruktning. I prosjektet vil en ta ut plasmaprøver fra mor fra biobanken i MoBa. Prøvene vil bli analysert på et stort antall biomarkører, og det vil bli benyttet maskinlæring for å forutsi uheldige svangerskapsutfall. I prosjektet inngår opplysninger fra MoBa og Medisinsk fødselsregister, samt plasma fra mor. Fra Medisinsk fødselsregister vil det bli hentet opplysninger knyttet til graviditet og graviditetsutfall samt tilstander og komplikasjoner hos mor. Fra MoBa vil det bli hentet opplysninger fra tidligere besvarte spørreskjemaer, som vil gi informasjon om livsstilvalg, underliggende helsetilstander og graviditet. En vil videre se på genotypedata for å undersøke sammenhengen mellom metabolitter og svangerskapsutfall. Det er planlagt å ta EDTA plasmaprøver fra alle mødrene og nesten halvparten av fedrene. Prøvene hentes ut fra biobanken som er tilknyttet MoBa. Det søkes om utførsel av biologisk materiale til Storbritannia for analyse. Overskuddsmateriale vil bli sendt tilbake til MoBa, eller destruert dersom det bare er små mengder igjen.

Deltakerne kan når som helst trekke seg fra videre deltakelse eller be om at opplysningene og samtykket slettes. Du kan trekke ditt samtykke og/eller deltakelse fra prosjektet ved å sende en mail til morbarn@fhi.no, ringe 53 20 40 40/21 07 82 07, eller skriv til: Folkehelseinstituttet, Den norske mor, far og barn-undersøkelsen, Postboks 973 Sentrum, 5808 BERGEN

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Eldevik Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Øystein Aalstad Jonasson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Fredrik Swift

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Katrine Kranstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Maria-Carolina Borges

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Bristol
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »