Cristin-prosjekt-ID: 631550
Registrert av: REK Sist endret: 28. september 2020, 10:44

Cristin-prosjekt-ID: 631550
Registrert av: REK Sist endret: 28. september 2020, 10:44
Prosjekt

Effekt av Grete Roede-kurs med gradvis vektreduksjon (standard) versus lavkaloridiett på vekttap etter 1 år – Go Low-studien

prosjektleder

Jens Kristoffer Hertel
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1618

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 14. august 2018 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av Grete Roede-kurs med gradvis vektreduksjon (standard) versus lavkaloridiett på vekttap etter 1 år – Go Low-studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Fedme kan resultere i redusert livskvalitet og trivsel, samt økt risiko for å utvikle en rekke følgesykdommer. Vekttap er i seg selv en god behandling for disse helseproblemene og kan virke forebyggende. Man har tidligere trodd at et langsomt vekttap gir bedre resultater på lang sikt, men nyere forskning tyder på at et raskt vekttap i starten av en vektreduksjonsprosess kan gi større vekttap på både kort og lang sikt. Go Low-studien er en RCT hvor formålet er å undersøke om et Grete Roede-kurs (GRK) som starter med en lavenergidiett (LED) gir lavere vekt og større helsegevinst etter 4 måneder og 1 år enn et standard GRK hvor man oppnår et mer gradvis vekttap. 200 deltakere vil bli randomisert til enten LED-programmet; en 8 ukers LED (<1000 kcal/dag) - etterfulgt av en 8-ukers gradvis økning i energiinntaket (4 uker <1300 kcal/dag og 4 uker <1500 kcal/dag) eller et 16 ukers standard GRK. Deretter vil begge grupper delta i et omfattende vektvedlikeholdsprogram de neste 36 ukene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jens Kristoffer Hertel

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Jøran Sture Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 2 av 2