Cristin-prosjekt-ID: 631553
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 631553
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

Genetiske årsaker til supraventrikulære arytmier i MoBa-undersøkelsen

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/431

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetiske årsaker til supraventrikulære arytmier i MoBa-undersøkelsen

Populærvitenskapelig sammendrag

Atrieflimmer er en hyppig tilstand som kan gi alvorlig sykdom og død. Det er beregnet at omtrent 20 % av befolkningen over 50 år har atrieflimmer. Det er en arvelig tendens, men man kjenner ikke godt nok genene som disponerer for sykdommen. Bedre kunnskap om disse genene kan gi innsikt i mekanismene bak sykdommen og dermed medføre bedre behandling. Vi skal bruke mødrene og fedrene i Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa), siden de er relativt unge, og det kan antas at deres atrieflimmer ofte skyldes gener. Vi bruker et kohortdesign for å se på miljøfaktorer og gener som årsak til atrieflimmer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1