Cristin-prosjekt-ID: 631556
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2021, 15:47 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631556
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2021, 15:47 Sist endret av: REK
Prosjekt

Migrene aura ikonografi

prosjektleder

Erling Tronvik
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1517

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. september 2018 Slutt: 17. november 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Migrene aura ikonografi

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som mål å lage et utkast til bilder (ikoner) som viser de ulike typer synsforstyrrelser som oppstår ved migreneaura. Deltagerene i denne studien skal anmerke på et spørreskjema om bildene de ser stemmer overens med den type synsforstyrrelser de opplever i forkant av et migreneanfall. I tillegg vil opplysninger om hodepinesykdommen samles inn fra journal eller direkte fra pasienten selv. Svarene vil danne grunnlaget for utarbeidelse av en internasjonal standard for klassifisering av visuell migreneaura.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erling Tronvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gøril Bruvik Gravdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Erling Andreas Tronvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3