Cristin-prosjekt-ID: 631567
Registrert av: REK Sist endret: 15. mars 2021, 08:42 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631567
Registrert av: REK Sist endret: 15. mars 2021, 08:42 Sist endret av: REK
Prosjekt

En retrospektiv kvalitetsstudie av pasienter med innsatt Freestyle bioprotese ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus

prosjektleder

Solveig Moss Kolseth
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1548

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 1. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En retrospektiv kvalitetsstudie av pasienter med innsatt Freestyle bioprotese ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Populærvitenskapelig sammendrag

Formål: Prosjektets formål er en intern kvalitetssikring av behandling med Medtronic Freestyle bioprotese ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus (HUS). Materiale og metode: Medtronic Freestyle bioprotese er satt inn hos ca 300 pasienter ved Thoraxkirurgisk seksjon, Hjertavdelingen, HUS. Vi planlegger en retrospektiv innhenting av pasientdata fra våre databaser (DIPS, Orbit, XeroViewer, Meona, Syngo). Sannsynlig er det behov for innhenting av pasientdata fra tilsvarende databaser i andre helseforetak. Resultat: Vi vil kartlegge pre-, per- og postoperative pasientkarakteristika inkludert ekkokardiografiske resultat. I tillegg vil vi kartlegge komplikasjoner, frekvens av re-intervensjon og overlevelse

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solveig Moss Kolseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Vegard Skalstad Ellensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Pirjo-Riitta Salminen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Rune Haaverstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Asbjørn Lie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »