Cristin-prosjekt-ID: 631571
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 00:23 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631571
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 00:23 Sist endret av: REK
Prosjekt

Stamceller ved psykose-prosjektet

prosjektleder

Erik Johnsen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1791

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Stamceller ved psykose-prosjektet

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningen skal gi ny kunnskap om sykdomsmekanismer ved psykoselidelser, og om mekanismer for effekter og bivirkninger av legemidler mot psykose. Ved å benytte stamcelleteknologi, kan celler fra en hudprøve omprogrammeres til å bli til nerveceller i laboratoriet. Dermed kan nerveceller fra personer med psykoselidelse sammenlignes med nerveceller fra kontrollpersoner uten psykoselidelse. Videre kan nerveceller fra personer med god effekt av legemidler sammenlignes med nerveceller fra personer med liten effekt. Målet er å avdekke hvilke ulike egenskaper ved cellene som kan forklare hvorfor noen utvikler psykosesymptomer, og forklare forskjellene i behandlingseffekt. Dette kan danne utgangspunkt for mer individtilpasset behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erik Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Srdjan Djurovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Rune Andreas Kroken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ketil Joachim Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Novin Balafkan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 5