Cristin-prosjekt-ID: 631578
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631578
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Immunceller og risiko for subtypar av brystkreft i EPIC

prosjektleder

Guri Skeie
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

forskningsansvarlige enheter

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1979

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Immunceller og risiko for subtypar av brystkreft i EPIC

Populærvitenskapelig sammendrag

Immunforsvaret har ei viktig rolle for aa beskytta oss mot kreft. Hos brystkreftpasientar ser ein at for dei med subtypar med daarlegare prognose er immuncellene saerleg viktige. Svaert faa studier har sett paa om ulike immunceller i blod foer diagnose, og mengda av dei, paaverkar risikoen for brystkreft, og om dette varierer med subtype av brystkreft. Vi vil sjaa paa blodproever samla inn i Kvinner og kreft (EPIC subkohort) og andre EPIC kohortar i Europa blant friske kvinner, og jamfoera desse faktorane blant kvinner som seinare har faatt brystkreft og kvinner som ikkje faar brystkreft (noesta kasus-kontroll).

Tittel

Immunceller og risiko for subtypar av brystkreft i EPIC

Populærvitenskapelig sammendrag

Immunforsvaret har ei viktig rolle for aa beskytta oss mot kreft. Hos brystkreftpasientar ser ein at for dei med subtypar med daarlegare prognose er immuncellene saerleg viktige. Svaert faa studier har sett paa om ulike immunceller i blod foer diagnose, og mengda av dei, paaverkar risikoen for brystkreft, og om dette varierer med subtype av brystkreft. Vi vil sjaa paa blodproever samla inn i Kvinner og kreft (EPIC subkohort) og andre EPIC kohortar i Europa blant friske kvinner, og jamfoera desse faktorane blant kvinner som seinare har faatt brystkreft og kvinner som ikkje faar brystkreft (noesta kasus-kontroll).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guri Skeie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Torkjel M Sandanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2