Cristin-prosjekt-ID: 631587
Registrert av: REK Sist endret: 3. oktober 2021, 11:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631587
Registrert av: REK Sist endret: 3. oktober 2021, 11:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hvordan forbedre sekundær bruddforebygging hos pasienter med hoftebrudd

prosjektleder

Lene Bergendal Solberg
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Vestre Viken HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2234

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 30. november 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan forbedre sekundær bruddforebygging hos pasienter med hoftebrudd

Populærvitenskapelig sammendrag

Et lavenergibrudd i hoften øker risiko for død og nedsatt livskvalitet. Et hoftebrudd øker også risiko for nytt hoftebrudd. Behandling med zoledronsyre (Zol) reduerer risiko for nytt brudd og død. Målet med studien er å sikre optimal behandling med Zol til alle som har hatt et lavenergibrudd i hoften. Zol virker ved å binde på hydroxyapatittkrystaller i knokkelen. Disse ligger lett tilgjengelig i bruddflaten, og man kan derfor tenke at Zol gitt rett etter et brudd bindes til bruddflaten og i mindre grad er tilgjengelig for resten av skjelettet og dermed gir redusert beskyttelse mot nytt brudd. Vi ønsker å gjennomføre en RCT der vi sammenlikner behandlingseffekten av Zol startet dag 1-5 mens pasienten er inneliggende mot oppstart 6-8 uker etter bruddet. Dersom det ikke er forskjell i beskyttende effekt kan vi starte behandling med Zol under sykehusoppholdet, noe som forenkler logistikken og som sikrer at flest mulig pasienter får forebyggende behandling mot nytt brudd.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lene Bergendal Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Greta Schmidt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Lene Bergendal Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Frede Jon Frihagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Nordsletten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »