Cristin-prosjekt-ID: 631590
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631590
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fars alder og barnekreft

prosjektleder

Siri Håberg
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2009/833

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2010 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fars alder og barnekreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med denne studien er å vurdere en eventuell sammenheng mellom høy alder hos far og utvikling av leukemi hos barnet før det er fem år. Studien er en del av et internasjonalt samarbeid med International Childhood Canser Consortium (I4C) som ble etablert i 2005. Ved et samarbeid mellom flere lands fødselskohorter skal det være mulig å få tilstrekkelig grunnlag til å forske på barnekreft. Data for 108.000 personer i Norge hentes fra Kreftregisteret og MoBa (Den norske mor barn – undersøkelsen). Prosjektstart er beregnet til 1.4.2010 og slutt til 1.3.2012. Datamaterialet skal slettes 1.3.2015. Data er allerede samlet inn og deltagerne vil derfor ikke kontaktes. Datafilen vil være avidentifisert. Det anses derfor at det ikke er noen ulemper for deltakerne bortsett fra at påvisning av sammenheng mellom fars alder og leukemi hos barn kan skape usikkerhet hos de som ønsker seg barn. Som fordel angis det generelt at kunnskap om sammenhenger kan gi grunnlag for tidlig diagnose, bedre behandling og forebygging, samt at om det finnes en sammenheng, vil det bidra til å øke den vitenskaplige forståelsen av sykdommens årsaker. Prosjektet skal også vurderes av MoBa og kreftregisteret. Under Internkontroll og sikkerhet oppgis det at ‖Etter avtale med Datatilsynet er det nok å henvise til brevet (Datatilsynets ref. 2002/2135)‖.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Håberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1