Cristin-prosjekt-ID: 631592
Registrert av: REK Sist endret: 15. februar 2019, 14:39

Cristin-prosjekt-ID: 631592
Registrert av: REK Sist endret: 15. februar 2019, 14:39
Prosjekt

SAGE – Bekreftende studie for vurdering av sikkerhet og effektivitet av GelrinC ® for behandling av leddbruskskade sammenliknet med historisk kontroll av mikrofraktur

prosjektleder

Ann Kristin Hansen
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1660

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Kontaktinformasjon

Telefon
77669763
Sted
Ann Kristin Hansen

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SAGE – Bekreftende studie for vurdering av sikkerhet og effektivitet av GelrinC ® for behandling av leddbruskskade sammenliknet med historisk kontroll av mikrofraktur

Populærvitenskapelig sammendrag

I forbindelse med kneskader kan det oppstå lokaliserte skader i leddbrusken som på sikt kan utvikle seg til artrose. Den mest tilgjengelige metoden for behandling av lokaliserte bruskskader er mikrofraktur hvor skadet brusk fjernes og det lages små hull i beinet under brusken slik at celler fra benmargen kan fylle defekten og danne arrbruskvev. Langtidseffekten av mikrofrakturbehandling er imidlertid begrenset og mange må behandles på nytt med andre metoder. Denne studien har som mål å undersøke om tilleggsbehandling med GelrinC er trygt for pasienten og gir bedre resultater på kort og lang sikt. GelrinC er en kombinasjon av poly (ethylene glycol) diacrylate (PEG-DA) og fibrinogen som fylles i defekten etter mikrofraktur. GelrinC brytes gradvis ned ila 6-12 måneder og erstattes av nytt bruskvev. Pasientene vil følges med klinisk undersøkelse, spørreskjema og MR for å finne ut om metoden gir bedre resultater. Som kontroll brukes en historisk arm med mikrofrakturbehandlede pasienter.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ann Kristin Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gunnar Knutsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Lill Merete Nyheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3