Cristin-prosjekt-ID: 631607
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631607
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Methylering av BRCA1 genet og risiko for høygradig malign ovariekanser samt trippel-negativ brystkreft

prosjektleder

Per Eystein Lønning
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1566

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 1. oktober 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Methylering av BRCA1 genet og risiko for høygradig malign ovariekanser samt trippel-negativ brystkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi har tidligere vist at methylering av brystkrefttype I (BRCAI)-genet er methylert i blod hos vel 4% av friske individer. Hos pasienter med høygradig malign eggstokkreft var methylering i blodet betydelig høyere, og vi estimerte en OR for høygradig malign eggstokkreft relatert til BRCA1 methylering på vel 2.9 (se Lønning et al; Ann Intern med 2018). I Women Health Initiative studien har man prospektivt samlet blodprøver fra mer enn 160.000 friske kvinner fra og med 1992, og fulgt deres helse-status mhp utvikling av kreft. I dette tidsrommet har vel 860 kvinner utviklet eggstokkreft (derav minst 440 høygradig maligne svulster), og 673 bekreftet diagnostisert med trippel-negativ brystkreft. Vi vil i samarbeid med WHI analysere DNA ekstrahert fra blodprøver til individer som suksessivt har utviklet høygradig malign eggstokkreft samt de med trippel negativ brystkreft mot kontroller i et "nested design" for å estimere OR for incidental sykdom.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Eystein Lønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Hans Petter Eikesdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Stian Knappskog

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3