Cristin-prosjekt-ID: 631609
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631609
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

CyFF: Cystisk fibrose og Fit-to-Fly

prosjektleder

Aina Akerø
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1607

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2018 Slutt: 1. november 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CyFF: Cystisk fibrose og Fit-to-Fly

Populærvitenskapelig sammendrag

Cystisk fibrose (CF) er en kompleks sykdom som krever oppfølging ved et spesialisert CF- senter. I Norge må mange pasienter bruke fly som transportmiddel. Flyreise kan imidlertid utgjøre en helserisiko hos de med lungesykdom fordi oksygenmetning faller som følge av et lavere oksygentrykk i flykabinen enn på bakken. Enkelte vil derfor trenge supplerende oksygentilskudd under flyreise. Det er viktig at man før flyreisen har et enkelt verktøy for å identifisere disse. Formålet med studien er å undersøke om et algoritme basert på oksygenmetning i blod målt ved pulsoksymetri i hvile og ved anstrengelse kan identifisere de pasienter som trenger oksygentilskudd ved flyreise, de som kan reise uten slik behandling, og de som trenger avansert testing med simulert flyreise for å avklare nærmere. Man vil undersøke voksne CF-pasienter som følges ved OUS. Dette prosjektet vil gi ny kunnskap hvordan man best kan vurdere CF pasienter før flyreise, og vil kunne danne grunnlag for nye retningslinjer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aina Akerø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ole Henning Skjønsberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Bjørn Skrede

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Elisabeth Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Pål Finstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5