Cristin-prosjekt-ID: 631611
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631611
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Retrospektiv vurdering av mors og barns helsestatus blant gravide kvinner med binyrebarksvikt

prosjektleder

Marianne Øksnes
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1776

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 31. oktober 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Retrospektiv vurdering av mors og barns helsestatus blant gravide kvinner med binyrebarksvikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi mangler solid kunnskap om kvinnens og fosterets helse i svangerskap der kvinnen har binyrebarksvikt. Det vi vet er i hovedsak basert på publiserte kasuistikker over en lang tidsperiode. Det er derfor behov for å kartlegge dagens praksis for oppfølging av gravide kvinner med primær binyrebarksvikt. Vi foreslår å registrere og analysere allerede innsamlet kliniske opplysninger for mors og barns helsestatus gjennom svangerskapet blant kvinner med binyrebarksvikt som har vært gravide de siste 5 årene. Helt konkret ønsker vi å inkludere alle gravide binyrebark-pasienter som har mottatt behandling ved senter med ekspertkompetanse på binyrebarksvikt i Europa. Inklusjon vil være uavhengig av årsaken til kvinnas binyrebarksvikt. Alle pasientdata vil bli anonymisert før overrakt til prosjektleder for analyse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Øksnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Eystein Sverre Husebye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Åse Bjorvatn Sævik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3