Cristin-prosjekt-ID: 631617
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631617
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Intrauterine miljøeksponeringer og svangerskapsutfall

prosjektleder

Maria Christine Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1256

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Intrauterine miljøeksponeringer og svangerskapsutfall

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskning har vist at livsstils -og miljøfaktorer, som for eksempel mors røyking og BMI under svangerskapet, har sammenheng med svangerskapskomplikasjoner. Det er likevel uklart om disse sammenhengene skyldes en årsaksmessig effekt av de intrauterine eksponeringene, eller om sammenhengene skyldes andre bakgrunnsfaktorer som påvirker både livsstils - og miljøeksponeringer i tillegg til svangerskapskomplikasjoner. I dette prosjekt vil vi undersøke om forskjellige intrauterine miljøfaktorer har en årsaksmessig effekt på svangerskapskomplikasjoner ved å benytte genetiske markører som instrumentelle variabler. Prosjektet vil inkluderer alle deltakere i Den norske mor og barn undersøkelsen som har kvalitetssikrete GWAS-data. Med GWAS menes genome-wide association study, altså bruk av markørgener over hele genomet. Forskningen vil bidra til å øke vår forståelse av risikofaktorer for vanlige svangerskapskomplikasjoner, noe som er essensielt for videre forebyggende forlkehelsearbeid.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maria Christine Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Debbie Lawlor

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Bristol

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ronny Myhre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Jack Bowden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Bristol
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »