Cristin-prosjekt-ID: 631639
Registrert av: REK Sist endret: 11. desember 2020, 10:16

Cristin-prosjekt-ID: 631639
Registrert av: REK Sist endret: 11. desember 2020, 10:16
Prosjekt

Sammenhenger mellom angst, depresjon og kronisk smerte: En tvillingstudie

prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1843

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2018 Slutt: 1. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenhenger mellom angst, depresjon og kronisk smerte: En tvillingstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Kronisk smerte rammer 30% av den voksne befolkningen og er viktigste årsak til sykefravær og uførhet. Kroniske smerter er sterkt forbundet med angst, depresjon, fatigue (tretthet) og personlighetstrekket nevrotisisme. Årsakssammenhengen mellom kronisk smerte og psykisk helse er imidlertid omdiskutert. Tvillingstudier tyder på at årsakssammenhengen skyldes overlappende genetisk risiko fremfor direkte kausalitet mellom psykisk helse og smerte. Denne hypotesen vil bli testet i vår studie med et co-twin control design som tar høyde for genetiske faktorer og felles miljøfaktorer. Hypotesetesting krever imidlertid store datasett. Dermed har vi søkt om og fått innvilget tilgang til data fra det Svenske Tvillingregisteret (ca. 36000 tvillinger) og TwinsUK (ca. 12000 tvillinger) som vil bli analysert sammen med data fra den Norske tvillingregisteret (ca. 2000 tvillinger). Resultater av den studien vil ha viktige implikasjoner for behandling av smerte, depresjon, angst og kronisk tretthet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Espen Røysamb

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Nancy Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet

Olöf Anna Steingrimsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Nikolai O. Czajkowski

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »