Cristin-prosjekt-ID: 631667
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 23:52 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631667
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 23:52 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tisagenlecleucel (bruk av egne, genmanipulerte immunceller) sammenliknet med standardbehandling hos voksne pasienter ved tilbakefall av aggressive non-Hodgkin B-cellelymfom

prosjektleder

Harald Holte
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1613

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 5. januar 2019 Slutt: 15. mars 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tisagenlecleucel (bruk av egne, genmanipulerte immunceller) sammenliknet med standardbehandling hos voksne pasienter ved tilbakefall av aggressive non-Hodgkin B-cellelymfom

Populærvitenskapelig sammendrag

Aggressive non-Hodgkin B-cellelymfomer skyldes ukontrollert deling av B-lymfocytter. Omtrent 1/3 av pasienter med denne typen lymfekreft responderer ikke på første linjebehandling eller opplever tilbakefall innen 1 år etter behandlingslutt. Disse pasientene har dårlig prognose og det er derfor behov for nye behandlingsmetoder. CD19 er et velegnet terapeutisk mål for alle krefttyper med opprinnelse i maligne B-celler da dette overflateproteinet kun uttrykkes på B-celler. CTL019 består av pasientens egne T-celler som er genmodifisert til å gjenkjenne CD19. Når CTL019 binder seg til B-celler, aktiveres en immunrespons som dreper B-cellene. Studier viser at CTL019 er en god behandling mot krefttyper der B-celler er involvert (ALL, CLL og DLBCL). Denne studien vil sammenligne effekt og sikkerhet til tisagenlecleucel mot gjeldene standardbehandling (kjemoterapi etterfulgt av autolog stam-celle transplantasjon) hos pasienter med tilbakefall eller ingen virkning av første linjebehandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Harald Holte

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Arne Kolstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marianne Brodtkorb

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3