Cristin-prosjekt-ID: 631673
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 631673
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Skjolbruskkjertelhormon, autoimmunitet og brystkreftrisiko hos kvinner

prosjektleder

Guri Skeie
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

forskningsansvarlige enheter

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2277

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skjolbruskkjertelhormon, autoimmunitet og brystkreftrisiko hos kvinner

Populærvitenskapelig sammendrag

Hypotesen er at høge nivå av skjoldbruskkjertelhormon og låge nivå av hormon som stimulerer skjoldbruskkjertelen og antistoff relatert til skjoldbruskkjertelen aukar risikoen for seinare brystkreft. Dette skal ein studera i ein nøsta pasient kontrollstudie i ein større kohortestudie (EPIC). Blodprøver frå før brystkreftdiagnosen skal analyserast og samanliknast med tilsvarande friske kvinner. Vi skal sjå på brystkreft før og etter menopausen, og ulike subtypar av brystkreft.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guri Skeie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Torkjel M Sandanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2