Cristin-prosjekt-ID: 631688
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 22:03 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631688
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 22:03 Sist endret av: REK
Prosjekt

Måling av nyrefunksjon ved hjertekirurgi

prosjektleder

Lars Marius Ytrebø
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1934

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måling av nyrefunksjon ved hjertekirurgi

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med detter prosjektet er å undersøke om bruk av kontrastvæsken Iohexol, er en metode som kan anvendes for å bestemme nyrefunksjonen hos pasienter som skal gjennomgå og har gjennomgått hjertekirurgi. Nyresvikt forekommer ofte etter hjertekirurgi, og man har behov for et bedre mål av nyrefunksjon både før og like etter hjertekirurgi. Det planlegges å rekruttere 120 pasienter over 70 år, som kommer til elektiv hjertekirurgi. Metoden vil først bli etablert hos 20 pasienter, og deretter rekrutteres de neste 100 fortløpende. Fra pasientjournal vil det bli innhentet opplysninger om demografi, tidligere sykdommer, lab.resultat, aktuelle inngrep og alle tilgjengelige postoperative data. Serum, plasma og urin vil bli oppbevart i en ny spesifikk forskningsbiobank «Akutt nyresvikt», ved ansvarshavende er Lars Marius Ytrebø. Forskningsbiobanken vil ha same varighet som prosjektet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Marius Ytrebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Ole Martin Fuskevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Stephen John Hodges

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 3 av 3