Cristin-prosjekt-ID: 631702
Registrert av: REK Sist endret: 10. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631702
Registrert av: REK Sist endret: 10. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Aktiv livsstil og arbeidsdeltakelse

prosjektleder

Inger Hellem
ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/1878

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. oktober 2011 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aktiv livsstil og arbeidsdeltakelse

Populærvitenskapelig sammendrag

I denne pilotstudien ønsker en å prøve ut et intervensjonsprogram for pasienter med milde til moderate kognitive vansker som følge av ervervet hjerneslag. For pasientene innebærer studien deltakelse i et gruppebasert program som strekker seg over ni måneder. Det består av (fokus)gruppeintervju før oppstart og etter gjennomføring, det hentes inn helseopplysninger fra egenregistrering og journal, og det vil bli gjennomført en individuell undersøkelse både før og etter intervensjonsprogrammet. En vil inkludere 7 deltakere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Hellem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved VID vitenskapelige høgskole

Georg Førland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2