Cristin-prosjekt-ID: 631705
Registrert av: REK Sist endret: 26. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631705
Registrert av: REK Sist endret: 26. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forekomsten av hoftebrudd i Oslo 2017

prosjektleder

Greta Schmidt
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2235

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomsten av hoftebrudd i Oslo 2017

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi planlegger en insidensstudie over hoftebrudd i Oslo i 2017 ved å gå gjennom elektroniske pasientregistre til Oslo-sykehusene. Liknende studier er gjort i regi av Ullevål Sykehus hvert tiår siden 1979. Vi skal bruke samme metoder som de tidligere studiene, og vil da kunne vise utviklingen av hoftebruddinsidens og forekomsten av benskjørhet i Oslo. Befolkningsdata og framskrivinger fra SSB skal brukes til å bestemme kjønns- og aldersspesifikke insidensrater av hoftebrudd, og for å estimere antall hoftebrudd i Oslo frem til 2040. En samtidig gjennomgang av tall fra Reseptregisteret over bruk av osteoporosemedisiner vil antyde noe om effekten av disse på hoftebrudd. Vi vil også gjøre en ny validering av de elektroniske registre da det tidligere er funnet avvik mellom antall pasienter med verifisert hoftebrudd og antallet registrert i elektroniske databaser. Dataene brukes til planlegging av helsetjenester og i vitenskapelige studier, vi er derfor avhengige av at disse er korrekte.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Greta Schmidt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF
Aktiv cristin-person

Haakon Eduard Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Cathrine Marie Lofthus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Sør-Øst RHF

Lene Bergendal Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Nordsletten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »