Cristin-prosjekt-ID: 631706
Registrert av: REK Sist endret: 30. juli 2021, 13:23 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631706
Registrert av: REK Sist endret: 30. juli 2021, 13:23 Sist endret av: REK
Prosjekt

BRCA1 methylerinsstatus i navlestrengsblod hos nyfødte jenter og gutter i forhold til svangerskapslengde

prosjektleder

Per Eystein Lønning
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/802

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2018 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BRCA1 methylerinsstatus i navlestrengsblod hos nyfødte jenter og gutter i forhold til svangerskapslengde

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi har nylig (Lønning et al; Annals of Internal Medicine; vedlagt) påvist at BRCA1 methylering i normale celler (hvite blodlegemer) er forbundet med økt risiko for høygradig malign serøs ovarie-kanser. samtidig finner vi at slik methylering er til stede hos gutter samt jenter i navlestrengsblod ved fødselen, hyppigere (vel 7%) hos jenter enn gutter (2%). Videre at methylering var assosiert med noe kortere svangerskapslengde. På sikt kan methylering av hvite blodceller vise seg en verdifull prediktor for seleksjon av voksne kvinner til screening for ovarie-kanser. her vil vi studere mer i detalj sammenheng mellom normalvevs (hvite blodlegemer) BRCA1 methylering hos nyfødte og svangerskapslengde; en slik sammenheng kan evnt forklare tidligere funn av økt kreftrisiko senere i livet hos premature barn. Videre vil vi se på forskjeller mellom kjønnene, og vi vil se på mulige korrelasjoner mellom methylering hos nyfødte og deres foreldre for å kartlegge mulige mekanismer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Eystein Lønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Ognedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Stian Knappskog

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Hans Petter Eikesdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 5