Cristin-prosjekt-ID: 631718
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631718
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mangel på komplementfaktor 5 (5C)

prosjektleder

Terje Espevik
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • Nordlandssykehuset HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1642

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 31. august 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mangel på komplementfaktor 5 (5C)

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvilken betydning mangel på C5 har for inflammasjonsprosessen og i infeksjonsforsvaret, samt undersøke mekanismer bak intracellulær komplementaktivering. Komplementsystemet står sentralt som induktor og regulator av inflammasjonsprosessen. Komplett C5 mangel er en meget sjelden tilstand, og er bare påvist hos noen få ti-talls individer i verden. I Norge er det kun påvist hos to personer. Det er planlagt å inkludere fem personer i prosjektet, hvor to av dem har C5 komplement defekt. Det vil bli innhentet samtykke fra alle fem prosjektdeltakere. Prosjektdeltakerne vil bli innkalt til NTNU for blodprøvetaking. Blodet vil så analyseres og brukes i in vitro undersøkelser av komplementsystemets rolle i inflammasjonsprosessen og i infeksjonsforsvaret. Det vil ikke bli gjort genetiske undersøkelser i prosjektet. Fullblod, Serum og RNA ekstrahert vil oppbevares i en forskningsbiobank «Human blood and cells from blood to basal research and serum to cell culture», ansvarshavende er Asbjørn Nilsen. Blod vil destrueres etter prosjektslutt. Prosjektet samarbeider med USA.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Terje Espevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jan Kristian Damås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Nathalie Niyonzima

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3