Cristin-prosjekt-ID: 631722
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 631722
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

Mortalitetsstudien Haukeland Universitetssjukehus

prosjektleder

Rune Bjørneklett
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2128

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mortalitetsstudien Haukeland Universitetssjukehus

Populærvitenskapelig sammendrag

For at SATS Norge skal være et velegnet vurderings- og prioriteringsverktøy ved akuttmottak, bør det kunne identifisere en stor andel av pasientene som dør i løpet av kort tid etter innleggelse. Vi definerer her kort tid som død enten samme dato eller påfølgende dato (innen 24 timer) som innleggelsen eller i de 7 påfølgende dagene. Vi vil også undersøke 30-dagers mortalitet, men forventer ikke at triagesystemet i samme grad vil kunne predikere død mellom 7 og 30 dager. Vi ønsker videre å se på om SATS Norge predikerer behov for rask intervensjon, definert som en eller flere av følgende første 24 timer: innleggelse ved intensiv/overvåkingsavdeling, operasjon ved sentraloperasjonen, koronar angiografi, trombolyse, eller trombektomi. Vi tenker å utføre en retrospektiv dataanalyse med utgangspunkt i registrerte opplysninger i akuttdatabasen HUS i tidsrommet 2012-2017.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rune Bjørneklett

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Gro Merete Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Megha Singh Tveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Heidi Synnøve Breivik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Lars Sigurd Bostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »