Cristin-prosjekt-ID: 631727
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631727
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Individualisert behandling og oppfølging ved koronarsykdom

prosjektleder

John Munkhaugen
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2007

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 13. desember 2018 Slutt: 13. desember 2038

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Individualisert behandling og oppfølging ved koronarsykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil gi ny kunnskap om longitudinelle endringer i etterlevelse av behandlingsmål for kardiovaskulære risikofaktorer hos pasienter med etablert koronar hjertesykdom. Prosjektet fremskaffer også ny innsikt om betydningen av sosiodemografiske, medisinske og psykososiale faktorer for (i) kardiell prognose og, (ii) røykeatferd over tid, (iii) fysisk aktivitet hos disse pasientene. I tillegg blir det gjennomført helseøkonomiske analyser med bruk av nasjonale registre som omfatter medikamenter, forbruk av helsetjenester, inntekt og trygdeytelser. Design: En tverrsnitts studie vil inkludere samtlige pasienter som deltok i tverrsnitts studien NORCOR 1. Av 1127 pasienter som deltok i første studie i 2014-15 forventer vi å kunne inkludere ca 860 høsten 2018 som fortsatt oppfyller studiens inklusjonskriterier. Nye sykehusinnleggelser innhentes fra pasientjournalene. Pasienten skal besvarer et omfattende selvrapportert spørreskjema. Informasjon om nye kardiovaskulære hendelser innhente

prosjektdeltakere

prosjektleder

John Munkhaugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF

Costas Papageorgiou

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Storbritannia og Nord-Irland

Kristin Torgersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Toril Dammen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Einar Husebye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »