Cristin-prosjekt-ID: 631736
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 631736
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Antibiotikabruk før innleggelse - Okhaldhunga Community Hospital, Nepal

prosjektleder

Gunnar Tschudi Bondevik
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2116

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antibiotikabruk før innleggelse - Okhaldhunga Community Hospital, Nepal

Populærvitenskapelig sammendrag

Økning i antimikrobiell resistens er et globalt problem og i Nepal gjelder de samme utfordringene. I Nepal er infeksjonssykdommer årsak til mange tidlige dødsfall - spesielt for barn og unge. Tilgang på effektive antibiotika er derfor viktig for å redde liv og høy grad av resistente bakteriestammer truer denne tilgangen. Formålet er gjennom en spørreskjemabasert tverrsnittstudie over ca. 10 uker å undersøke hvor stor andel av pasientene innlagt med infeksjonssykdom ved Okhaldhunga Community Hospital, Nepal som har tatt antibiotika før sykehusinnleggelse. Antibiotikabruken vil også kartlegges i form av lengde på behandling og dosering. Resultatene skal brukes i en deskriptiv studie/hovedoppgave til medisinstudiet for Ragnhild M. Bakke, og resultatene vil bli presentert til ansatte på sykehuset. I tillegg planlegger en senere å bruke resultatene sammen med resistensbestemmelser av bakteriekulturer fra disse pasientene, for å se om antibiotikabruk før sykehusinnleggelse påvirker disse.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gunnar Tschudi Bondevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Jakob Altgärde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Okhaldhunga Hospital

Erik Bøhler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Okhaldhunga Hospital

Ragnhild Maukon Bakke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4