Cristin-prosjekt-ID: 631742
Registrert av: REK Sist endret: 29. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631742
Registrert av: REK Sist endret: 29. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekten av et marint protein hydrolysat på inflammasjonsmarkører, tarmflora og symptomer hos pasienter med irritabel tarm

prosjektleder

Dag Arne Lihaug Hoff
ved Helse Møre og Romsdal HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Møre og Romsdal HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1825

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 1. oktober 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av et marint protein hydrolysat på inflammasjonsmarkører, tarmflora og symptomer hos pasienter med irritabel tarm

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi skal undersøke et protein fra hvit fisk (torsk), som tidligere er undersøkt i to studier (REK: 2017/1795 og 2017/1794). Proteinet vi benytter er hydrolysert (spaltet i mindre deler) til et peptid. Vi har tidligere undersøkt den akutte effekten av peptidet på blodsukker etter et måltid, samt effekten av ulike doser tatt over tid i friske individer. Nå ønsker vi å undersøke effekten av dette peptidet i pasienter med irritabel tarm syndrom (IBS), da det (oss bekjent) ikke tidligere er undersøkt effekten av et peptid i IBS-pasienter. Vi vil undersøke effekten av å stå på en relativt lav dose peptid (2,4 gram per dag) i seks uker. Studien er en parallelgruppe-studie, der 15 deltakere vil få aktivt stoff (peptid fra torsk) og 15 deltakere vil få placebo. Resultatet i studien vil være et nyttig bidrag til ny kunnskap om effekten av peptider på inflammasjonsmarkører, tarmflora og symptomer i pasienter med IBS.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dag Arne Lihaug Hoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Møre og Romsdal HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Gülen Arslan Lied

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Trygve Hausken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Jan Gunnar Hatlebakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Caroline Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »