Cristin-prosjekt-ID: 631743
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631743
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjernefunksjon ved normal aldring, depresjon og demens

prosjektleder

Maria S. Korsnes
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1938

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjernefunksjon ved normal aldring, depresjon og demens

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som mål å gi økt kunnskap om kognitive og emosjonelle hjernenettverk ved normal aldring, depresjon og kognitiv svikt grunnet Alzheimers eller vaskulær sykdom: Kan forskjeller i disse hjernenettverkene skille mellom de ulike tilstandene? Det skal vi undersøke ved en tverrsnitt-studie med flere grupper; kontrollgrupper med både yngre og eldre uten tegn til depresjon eller kognitiv svikt, eldre med depresjon uten tegn til underliggende demenssykdom, personer med mild kognitiv svikt/demens grunnet Alzheimers/vaskulær sykdom uten depresjon og personer med mild kognitiv svikt/demens grunnet Alzheimers/vaskulær sykdom med samtidig depresjon. Deltakerne blir undersøkt med funksjonell MR både i hvile og mens de utfører standardiserte oppgaver som aktiverer kognitive og emosjonelle nettverk. Resultatene i de ulike gruppene vil bli sammenliknet statistisk og sammenholdt med resultat av nevropsykologisk testing og andre undersøkelser som brukes i utredningen av disse tilstandene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maria S. Korsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Almira Babovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Liva Jenny Martinussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lisa Jannicke Kjøningsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ole Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »