Cristin-prosjekt-ID: 631749
Registrert av: REK Sist endret: 13. januar 2022, 13:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631749
Registrert av: REK Sist endret: 13. januar 2022, 13:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kan vi forutsi forløp og behandlingsutfall ved psykotiske lidelser?

prosjektleder

Ingrid Melle
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2345

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2015 Slutt: 31. desember 2050

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kan vi forutsi forløp og behandlingsutfall ved psykotiske lidelser?

Populærvitenskapelig sammendrag

Man vet lite om hva som påvirker sykdomsforløpet ved psykotiske lidelser. Dette har stor klinisk betydning- dersom en ikke kan forutsi klinisk utvikling kan en heller ikke forutsi behandlingsrespons. Man har de siste årene identifisert gener og biomarkører som påvirker sykdomsrisiko og som også ser ut til å påvirke sykdomsbildet i her-og-nå. Det er sannsynlig at noen av disse også kan påvirke behandlinsgrespons og kliniske forløp. Hensikten med studien er å finne slike markører i gruppen som ble inkludert i "TOP studien" i perioden 2004-2012, samlet 520 personer med schizofreni og bipolar lidelse undersøkt i førstebehandlingsår og 500 friske. Alle har gitt muntlig og skriftlig tillatelse til å kontaktes for langtids etterundersøkelse. Man ønsker å gjennomføre en personlig etterundersøkelse etter hhv 10 år (første del av kohort) og 5 år (siste kohort). Målsetningen er å utvikle redskap for i større grad å kunne forutsi behandlingsbehov ved første gangs behandlingskontakt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Melle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Anja Vaskinn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ann Færden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gina Aasbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Camilla Bärthel Flaaten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »