Cristin-prosjekt-ID: 631759
Registrert av: REK Sist endret: 26. september 2021, 14:46 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631759
Registrert av: REK Sist endret: 26. september 2021, 14:46 Sist endret av: REK
Prosjekt

Norske traumepasienters helse

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2010

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

HRCS-helsekategori

 • Skader og ulykker

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2033

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norske traumepasienters helse

Populærvitenskapelig sammendrag

Ulykker er hyppigste årsak til død og invaliditet blant unge voksne. Rus og legemiddelbruk er risikofaktorer og anslagsvis 50 % av pasientene er ruspåvirket på skadetidspunkt. Studien vil gi ny kunnskap om traumepasienters helsetilstand før og etter skade, samt bruk av smertestillende og vanedannende medisiner før og inntil to år etter ulykke. Vi er spesielt ute etter kunnskap som kan brukes til å forebygge ulykker og redusere sykelighet og funksjonstap samt redusere bruk av vanedannende medisiner etter ulykker. Det Nasjonale Traumeregisteret (NTR) har siden 2015 samlet data fra alle pasienter som mottas i sykehus i Norge med antatt alvorlig skade. Ved kopling av data fra NTR med Reseptregisteret, og andre relevante sentrale registre, vil vi få ny kunnskap om traumeepidemiologi, risiko for ulykke, risiko for å bli medikamentmisbruk etter ulykke og hvilke pasienter som er mest utsatt for langvarige helseproblemer og for å falle ut av arbeid og utdanning.

Tittel

Injury Prevention and long term Outcomes following Trauma (IPOT)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Svetlana Ondrasova Skurtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Olav Røise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jo S. Stenehjem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for biostatistikk ved Universitetet i Oslo

Thomas Clausen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5