Cristin-prosjekt-ID: 631762
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631762
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Diagnostisering og hemodynamisk vurdering av kronisk venøs obstruksjon

prosjektleder

Antonio Rosales
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1878

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diagnostisering og hemodynamisk vurdering av kronisk venøs obstruksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle et oppsett som simulerer de hemodynamiske forhold i venesystemet i stående stilling når pasienten befinner seg i liggende stilling. Dette vil gjøre det mulig å kvantifisere venøs obstruksjon (trange/tette samleårer etter blod propp) og påvirkning av inflow (tilstrømning av blod) hos pasienter som ligger på en undersøkelsesbenk. Oppsettet vil bidra til bedre diagnostisering av venøs patologi og at at man lettere vil kunne selektere pasienter med venøs obstruksjon egnet til stentbehandling (innleggelse av en metal forskalling).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Antonio Rosales

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gunnar Sandbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jonny Hisdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Øystein Hovi Rognerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4