Cristin-prosjekt-ID: 631766
Registrert av: REK Sist endret: 6. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631766
Registrert av: REK Sist endret: 6. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hvilken betydning har psykososiale faktorer og alvorlighetsgrad av søvnapné for etterlevelsen av apnéskinnebehandling?

prosjektleder

Anders Johansson
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1771

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2018 Slutt: 30. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvilken betydning har psykososiale faktorer og alvorlighetsgrad av søvnapné for etterlevelsen av apnéskinnebehandling?

Populærvitenskapelig sammendrag

Obstruktiv søvnapne (OSA) er en kronisk lidelse som medfører gjentatte pustestopp under søvn. Pustemaskin (CPAP) er effektiv i å redusere OSA, men en god del pasienter klarer ikke å bruke pustemaskinen. Apnéskinne (MAD) er et alternativ til CPAP siden bruksfrekvensen av apnéskinne er høyere enn CPAP. Ved Søvnsenteret blir pasienter som ikke klarer å bruke CPAP tilbudt apnéskinne-behandling. Vi vil undersøke om bruksfrekvensen av skinne hos pasienter med moderat/alvorlig søvnapne påvirkes av behandlingseffekten av skinnen, psykososiale forhold og søvnpartner. Dette er en prospektiv pasientserie studie hvor vi benytter spørreskjema i datainnsamlingen, sensor på skinnen som registrerer søvnvarighet og pustestopp måling. Statistiske analyser tar sikte på å avdekke om bruksfrekvensen er forskjellig mellom pasienter med eller uten søvnpartner. Og videre om det er statistiske sammenhenger mellom bruksfrekvens av MAD, graden av effekt, partners innvirkning eller psykososiale faktorer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anders Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Bjørn Bjorvatn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Sverre Lehmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Anders Arne Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4