Cristin-prosjekt-ID: 631781
Registrert av: REK Sist endret: 11. desember 2020, 10:07

Cristin-prosjekt-ID: 631781
Registrert av: REK Sist endret: 11. desember 2020, 10:07
Prosjekt

Dødelighet av hepatitt C i Norge

prosjektleder

Hilde Kløvstad
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2236

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. oktober 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dødelighet av hepatitt C i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å beskrive dødelighet av hepatitt C i Norge i perioden 1990-2017 ved å koble alle tilfeller registret med hepatitt C i meldingssystemet for smittsomme sykdommer i Norge (MSIS) i denne perioden ( med Dødsårsaksregisteret (DÅR). Reduksjon i dødelighet fram mot 2030 er et viktig mål i den nasjonale strategien mot virale hepatitter. Denne studien vil være første gang de nasjonale registrene blir benyttet for å estimere dødelighet av hepatitt C i Norge og vil være et viktig virkemiddel og utgangspunkt for å følge effekt av tiltak mot hepatitt C framover. Planen er å gjenta denne koblingen regelmessig fram mot 2030.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Kløvstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Preben Aavitsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2